bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Status prawny

Spółka prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100% udziałem Gminy Miasto Szczecin.

1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000292505 z dnia 13.11.2007 r., Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej 851-020-72-24 wydane przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w dniu 21.11.2007 r.
3. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON 000145052.

Podstawa prawna działalności:

1. Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 października 2007 roku z późniejszymi zmianami,
2. kodeks spółek handlowych,
3. inne obowiązujące przepisy prawa.Opublikował: Tomasz Owsik-Kozłowski
Publikacja dnia: 18.07.2016
Podpisał: Radosław Zacha
Dokument z dnia: 05.11.2012
Dokument oglądany razy: 5 079