bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Porządkowanie systemu.

Konkurs na dzierżawę lokalu

 Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,
reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,


OGŁASZA KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ LOKALU GASTRONOMICZNEGO, USYTUOWANEGO W SZCZECINIE UL. JANA Z KOLNA 7 (BUDYNEK DWORCA MORSKIEGO) WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM DO LOKALU ORAZ NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WĘDZARNIĘ.

Termin składania ofert: 27.05.2016r. do godz.10.00

Termin otwarcia ofert: 27.05.2016r. godz. 12.00

Miejsce skladania ofert i ich otwarcia: Żegluga Szczecińska Spółką z o.o., ul. Jana z Kolna 7 Szczecin

Tryb składania ofert: osobiście.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wyłacznie z napisem "Konkurs ofert na dzierżawę lokalu - DWORZEC MORSKI", bez żadnych dodatkowych oznaczeń.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Projekt umowy

Osoby do kontaktu z oferentami w godz. 10.00-14.00:

Mariusz Grab, grab@zegluga.szn.pl, tel. 91- 434 55 61Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 20.05.2016
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 05.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 143
Wersja do druku