bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Wyniki konkursu nr 2

 
Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,
reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,


OGŁASZA WYNIKI KONKURSU OFERT NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW NIEZABUDOWANYCH, USYTUOWANYCH W SZCZECINIE NA BULWARZE PIASTOWSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WIELOSEZONOWE PAWILONY GASTRONOMICZNO-HANDLOWE.

Wyniki konkursu.

Konkurs dotyczy Bulwaru Piastowskiego wyremontowanego w ramach projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Dotyczy projektu pn. ”Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)”Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 01.06.2015
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 01.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 002
Wersja do druku