bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Zaproszenie do składania ofert - przegląd pięcioletni Nabrzeża Satrówka

 Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505 ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o., zaprasza do złożenia ofery nie przekraczającej równowartości 30.000 Euro, na wykonanie usługi :

Pięcioletnia kontrola okresowa, na podstawie art. 62 ust.1 pkt 1, USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego budowli - Nabrzeże Starówka (II i III odcinek), będącej w administrowaniu Żeglugi Szczecińskiej Sp. z. o.o wraz ze sporządzeniem i opracowaniem atestu nurkowego w formie opisowej i graficznej oraz dokumentacji filmowej w tym szczegółowego oznaczenia wszystkich występujących uszkodzeń ścianki oraz sprawdzenia i opisania stanu czystości dna wzdłuż linii brzegowej wraz z określeniem miejsc zalegających przedmiotów, w pasie o szerokości 20 m na wodę od wymienionej budowli.

Dane do przeglądu Nabrzeża Starówka
- II i III odcinek – łączna długość 650,34 m
- rzędna korony nabrzeża +2,15
- głębokości – eksploatacyjna 7m, dopuszczalna 7,50m

Termin realizacji do 11.05.2015r.

Oferta powinna zawierać cenę brutto wykonania usługi.

Warunki płatności.
Płatność za wymienione usługi nastąpi 14 dni po dostarczeniu prawidłowo wypełnionej faktury vat bądź rachunku.

UWAGA!
1. Składający ofertę musi posiadać kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania kontroli będących przedmiotem oferty..
2. Z dokumentacją obiektów budowlanych i budowli można zapoznać się w siedzibie spółki pn-pt. 8.00-14.00

Oferty z ceną należy składać do 16.04.2015 r. do godz. 14.00 w pokoju nr 3 spółki Żegluga Szczecińska Spółką z o.o. ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin lub na adres email: grab@zegluga.szn.plOpublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 14.04.2015
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 09.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 719
Wersja do druku