bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Zaproszenie do składania ofert - toalety przenośne

 Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505 ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o., zaprasza do złożenia ofery nie przekraczającej równowartości 30.000 Euro, na:

Wynajem i serwis toalet przenośnych

Przedmiotem zapytania jest wynajem 4 toalet przenośnych oraz ich serwis w okresie 01.05.2015 – 31.10.2015

Toalety będą przeznaczone do obsługi zakątków wodnych w Szczecinie.

Specyfikacja toalety przenośnej:
• Wymiary – wymagana szerokość do 82 cm, pozostałe wymiary dowolne,
• Waga – do 60 kg.
• Toaleta Koła umożliwiające transport toalety przez jedną osobę.
• Wymienny zbiornik zamykany szczelnie max. 120 litrów – możliwość wyjęcia i zamknięcia samodzielnie przez wynajmującego.
• Podajnik na papier.
• Podłoga antypoślizgowa.
• Zamek wewnętrzny.

Zasady serwisu:
• serwis toalet będzie odbywał się na żądanie nie częściej niż raz w tygodniu, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
• dostarczenie przez wynajmującego każdorazowo 4 czystych toalet i zabranie 4 brudnych

Oferty z ceną za wynajem i serwis toalet przenośnych należy składać do 16.04.2015 r. do godz. 14.00 w pokoju nr 3 spółki Żegluga Szczecińska Spółką z o.o. ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin lub na adres email: grab@zegluga.szn.plOpublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 03.04.2015
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 03.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 538
Wersja do druku