bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Zaproszenie do składania ofert - system monitoringu

Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505 ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o., zaprasza do złożenia ofery nie przekraczającej równowartości 30.000 Euro, na:

Zakup i montaż systemu monitoringu wraz z punktami dostępu do internetu.

Zadanie polega na zainstalowaniu cyfrowego systemu sześciu kamer oraz trzech punktów dostępowych wi-fi na Nabrzeżu Pasażerskim. Rozmieszczenie kamer pokazuje  załączona mapka. Kamery i moduły dostępowe wi-fi połączone zostaną z rejestratorem poprzez radiolinie bezprzewodową, wielokanałową. System zostanie wyposarzony w wielokanałowy rejestrator kamer. Obraz z kamer zapisywany jest na dysku twardym rejestratora.Moduły wi-fi posłużą do publicznego dostępu do intrenetu dla cumujących jednostu Pasażerskim.

MInimalne wymagania sprzętowe:

Kamera cyfrowa min. 2 Mpix, Full HD z systemem montażu - 6 szt.
Moduły wi-fi - 3 szt.
Rejestrator 16 kamer, HDMI, LAN, H264 - 1 szt.
Dysk do rejestratora kamer min. 3TB - 1 szt.
Switch przemysłowy min. 8 portowy 1 GBit - 2 szt.
Moduł radiowy do kamer - min. 2 szt.
Materiały instalacyjne (kable, zasilacze)
Zasilacze do kamer na słup z puszką hermetyczną - 3 szt
Montaż i programowanie systemu
Gwarancja min. 2 lata

Mapa

Oferty z ceną za zakup i montaż systemu monitoringu nanależy składać do 26.03.2015 r. do godz. 14.00 w pokoju nr 3 spółki Żegluga Szczecińska Spółką z o.o. ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin lub na adres email: grab@zegluga.szn.plOpublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 19.03.2015
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 19.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 769
Wersja do druku