bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Porządkowanie systemu.

Konkurs na wynajem lokalu w pawilonie nr 3

 Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,
reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,


OGŁASZA KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ LOKALU w PAWILONIE NR 3 PRZY UL. JANA Z KOLNA 7 , USYTUOWANYM W SZCZECINIE NA NABRZEŻU PASAŻERSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WIELOSEZONOWE PAWILONY GASTRONOMICZNO-USŁUGOWO - HANDLOWE.

Konkurs ogłoszono: 16.03.2015 r. 

Termin składania ofert: 26.03.2015r. 

Termin otwarcia ofert: 26.03.2015r.

Miejsce składania ofert i ich otwarcia: Żegluga Szczecińska Spółką z o.o., ul. Jana z Kolna 7 Szczecin

Tryb składania ofert: osobiście.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wyłacznie z napisem "Konkurs ofert na dzierżawę lokalu w pawilonie nr 3", bez żadnych dodatkowych oznaczeń.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Projekt umowy

Osoby do kontaktu z oferentami w godz. 8.00-14.00:

Mariusz Grab, grab@zegluga.szn.pl, tel. 91- 434 44 28, fax. 91- 434 22 63

Dariusz Słaboszewski, dyrektor@zegluga.szn.pl, tel. 91- 434 55 61, fax. 91- 434 22 63Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 16.03.2015
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 16.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 077
Wersja do druku