bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Stróżowanie Bulwar Gdyński 2014

 Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505 ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,

INFORMUJE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO DOTYCZĄCEJ

Stróżowania nabrzeża Bulwar Gdyński
w okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015 r. w godzinach:

poniedziałek – czwartek od 16.00 do 8.00 dnia następnego,
piątek – poniedziałek od 16.00 do 8.00 w poniedziałek,
dni wolne od pracy od 16.00 w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny do 8.00 pierwszego dnia roboczego

Ze złożonych ofert wybrano firmę: Multiservice sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3H 10-165 OlsztynOpublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 17.12.2014
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 353
Wersja do druku