bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Zaproszenie do składania ofert - przechowanie łodzi 2014

Żegluga Szczecińska Spółką z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505 ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO DOTYCZĄCEJ:

Przechowania łodzi motorowych w terminie od 01.12.2014 r. do 31.03.2015 r. 

- 2 szt. o długości 5 mb

- 1 szt. o długości 7,5 mb

wraz z transoptrem ww łodzi z nabrzeży do miesca przechowania i z miejsca przechowania do nabrzeży.

Oferty należy składać w siedzibie spółki do 30.11.2014 r.Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 26.11.2014
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 20.11.2014
Dokument oglądany razy: 2 034
Wersja do druku