bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Zaproszenie do składania ofert

 Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505 ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO DOTYCZĄCEJ PROJEKTU “Zwiększenie atrakcyjności turystycznej przystani przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie poprzez zakup pomostów dystansowych, rozbudowę systemu monitoringu oraz budowę i wyposażenie pawilonu sanitarnego”

SPECYFIKACJA OFERTY W ZAŁĄCZONYM PLIKU:

Specyfikacja

Oferty należy składać do 14.10.2014 r. do godz. 14.00 w sekretariacie spółki Żegluga Szczecińska Spółką z o.o. ul. Jana z Kolna 7, 71-603 SzczecinOpublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 07.10.2014
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 07.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 376
Wersja do druku