bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Porządkowanie systemu.

Unieważnienie konkursu uzupełniającego

 Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,
reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,


UNIEWAŻNIA UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ NIEZABUDOWANEGO GRUNTU, USYTUOWANEGO W SZCZECINIE NA BULWARZE PIASTOWSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WIELOSEZONOWY PAWILON GASTRONOMICZNO-HANDLOWY.Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 18.02.2014
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 18.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 621
Wersja do druku