bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Porządkowanie systemu.

Konkurs uzupełniający

Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,
reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,


OGŁASZA UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ NIEZABUDOWANEGO GRUNTU, USYTUOWANEGO W SZCZECINIE NA BULWARZE PIASTOWSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WIELOSEZONOWY PAWILON GASTRONOMICZNO-HANDLOWY.

Konkurs ogłoszono: 17.02.2014r.

Termin składania ofert: 21.02.2014r. do godz.14.00

Termin otwarcia ofert: 24.02.2014r. godz. 10.00

Miejsce skladania ofert i ich otwarcia: Żegluga Szczecińska Spółką z o.o., ul. Jana z Kolna 7 Szczecin

Tryb składania ofert: osobiście.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wyłacznie z napisem "Konkurs uzupełniający na dzierżawę gruntu - Bulwar Piastowski", bez żadnych dodatkowych oznaczeń.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Mapa

Projekt umowy

Osoby do kontaktu z oferentami w godz. 8.00-14.00:

Mariusz Grab, grab@zegluga.szn.pl, tel. 91- 434 44 28, fax. 91- 434 22 63

Konkurs dotyczy Bulwaru Piastowskiego wyremontowanego w ramach projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Dotyczy projektu pn. ”Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)”Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 17.02.2014
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 17.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 954
Wersja do druku