bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

W dniu 05.02.2014 r. komisja konkursowa podczas drugiego posiedzenia rozstzrygnęła KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW NIEZABUDOWANYCH, USYTUOWANYCH W SZCZECINIE NA BULWARZE PIASTOWSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WIELOSEZONOWE PAWILONY GASTRONOMICZNO-HANDLOWE. 

Działając na podstawie zarządzenia nr 01/01/2014 Prezesa Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o. §6 Regulaminu konkursu na dzierżawę gruntów niezabudowanych, usytuowanych w Szczecinie a Bulwarze Piastowskim, komisja informuje:

W regulaminowym czasie wpłynęły 4 oferty, które uzyskały następującą liczbę punktów:

Oferta nr 2. SA.CO Dawid Sakowicz – 87 pkt.

Oferta nr 1. THISEAS Michalis Apostolu – 80 pkt.

Oferta nr 3. „MEGA”- M.Wieliczko sp. z o.o., – 77,5 pkt.

Oferta nr 4. MIRDAJ S.C Mirosława M.. Cieślewicz, Jan Kunach, Anna Kunach – odrzucona.

Oferty 1,2,3 aplikują na to samo miejsce oznaczone nr 1 na załączonych do regulaminu mapach.

Komisja postanawia rozdzielić lokalizację pawilonów wg zasady – pierwszy wybiera oferent o najwyższej sumarycznej liczbie punktów. Wybór miejsc dzierżawy nastąpi podczas spotkania komisji z oferentami 07.02.2014 r. godz. 8.00 w siedzibie spółki Żegluga Szczecińska sp. zo.o., ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie.

Konkurs dotyczy Bulwaru Piastowskiego wyremontowanego w ramach projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Dotyczy projektu pn. ”Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)”Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 05.02.2014
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 05.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 605
Wersja do druku