Drugi przetarg pisemny na najem powierzchni użytkowej wraz zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie.

Drugi przetarg pisemny na najem powierzchni użytkowej wraz zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie.


Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na najem powierzchni biurowych wraz zapleczem socjalnym (powierzchnia 107,36m2) w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru (załącznik nr 1) wraz z dokumentami określonymi w formularzu. Wzór „Formularza Oferty” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://zegluga.szn.pl/bip w zakładce Konkursy:

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Oferty należy złożyć do 7 sierpnia 2018r do godz. 9.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 7 sierpnia 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.


Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem proponowanej wysokości czynszu (100%).
Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zegluga.szn.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Rzut pomieszczeń w budynku przy Jana z Kolna 7
  3. Formularz ofertowy
  4. Zdjecia obiektu


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 24.07.2018
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 24.07.2018
Dokument oglądany razy: 1579
19.09.2019 // zegluga.szn.pl/bip