Konkurs ofert na najem powierzchni biurowych

Konkurs ofert na najem powierzchni biurowych wraz zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie.


Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na najem powierzchni biurowych wraz zapleczem socjalnym (powierzchnia 107,36m2) w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

Składanie ofert / Otwarcie ofert:
Oferty należy złożyć do 20 lipca do godz. 9.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 20 LIPCA 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.

Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem proponowanej wysokości czynszu (100%).
Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zegluga.szn.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Rzut pomieszczeń w budynku przy Jana z Kolna 7

3. Formularz ofertowy


Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 21.06.2018
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 21.06.2018
Dokument oglądany razy: 1327
23.09.2019 // zegluga.szn.pl/bip